GISTDA เข้าร่วมประชุม​พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัย​กับการพัฒนา​เชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​”


 

ข่าวประชาสัมพันธ์: GISTDA เข้าร่วมประชุม​พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัย​กับการพัฒนา​เชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​” ณ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ราชนครินทร์

วันที่​ 9 มีนาคม​ ​2563 จิสด้าเข้าร่วมประชุม​พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัย​กับการพัฒนา​เชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​” ณ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ราชนครินทร์​ อ.เมือง​ จ.ฉะเชิงเทรา​ นำโดย​ ผศ.ดร.สมบัติ​ อยู่เมือง​ รองประธานอนุกรรมการและกรรมการบริหาร​ ดร.ลักขณา​ สะท้านไตรภพ​ อนุกรรมการ​ และ​ ดร.ศิริลักษณ์​ พฤกษ์ปิติกุล​ ผอ.สำนักประยุกต์​และบริการ​ภูมิสารสนเทศ​ เป็นผู้นำเสนอโครงการกับที่ประชุมครั้งนี้ โดยมี ดร.สุวิทย์​ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​ เป็นประธานการประชุม​ โดยจิสด้านำเสนอแนวคิด​และการดำเนินการของโครงการภูมิอารธรรมสุวรรณภูมิ​ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ​สารสนเทศเข้ามามีบทบาทให้การศึกษาอารยธรรมและวิเคราะห์คุณค่าออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ อีกทั้งยังได้มีการจัดนิรรศการให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานที่สนใจได้รับทราบข้อมูลต่างๆของโครงการอีกด้วย