เปิดหลักฐานมรดกอารยธรรมยุคสุวรรณภูมิหลายพันปีจากเทคโนโลยีแผนที่


“เปิดหลักฐานมรดกอารยธรรมยุคสุวรรณภูมิหลายพันปีจากเทคโนโลยีแผนที่”

เปิดหลักฐานมรดกอารยธรรมยุคสุวรรณภูมิหลายพันปีจากเทคโนโลยีแผนที่ รายการจับตาสถานการณ์ ช่อง ThaiPBS

จากการศึกษาทางโบราณคดีและเทคโนโลยีแผนที่ สวรรณภูมิไม่ได้เป็นเพียงดินแดนในจินตนาการ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะมีอยู่จริง จึงเป็นภารกิจที่ สทอภ. ต้องดำเนินการ

รายละเอียดติตามไปจากลิ้งค์:

https://www.facebook.com/khaotiengThaiPBS/videos/1998712010435181/?v=1998712010435181