ที่นี่ คือ สุวรรณภูมิ


ที่นี่ คือ สุวรรณภูมิ

พบกับการนำเสนอคอนเสปต์ใหม่ของ “สุวรรณภูมิ” ดินแดนสีทองที่กล่าวถึงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศจนกลายเป็นนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมที่จะนำพาอาเซียนร่วมก้าวไกลพร้อมสู่อนาคตด้วยกัน

กับงานเปิดตัวโปรเจกต์สุวรรณภูมิ: ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียนSuvarnabhumi: Terra of Co-culturul Values อังคารที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ณ Auditorium Hall, ชั้น 10,  C asean, อาคาร CW Tower

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่จุดลงทะเบียนหน้างาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suvarnabhumi.gistda.or.th

#GISTDAxSuvarnabhumi #ที่นี่คือสุวรรณภูมิ #วัฒนธรรมร่วม

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/453135