เปิดประสบการณ์การค้นพบแหล่งโบราณสถานสำคัญด้วยเทคโนโลยี LiDAR ในเส้นทางเมืองอู่ทอง

เข้าสำรวจเมืองโบราณอู่ทอง

ค้นพบดินแดน “สุวรรณภูมิ” ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก ด้วยเทคโนโลยีทางอวกาศและภูมิสารสนเทศ

โครงการสุวรรณภูมิ เกิดจากความต้องการในการเชื่อมโยงคุณค่าจากความรุ่นเรื่องในอดีตบนเส้นทางสุวรรณภูมิจากการศึกษาค้นคว้าผ่านหลักฐานที่ค้นพบด้วยการใช้เทคโนโลยีทางอวกาศและภูมิสารสนเทศในการศึกษา เพื่อนำมาเสนอพื้นที่ที่กล่าวอ้างอิงเกี่ยวกับ "สุวรรณภูมิ" ไปร่วมเดินทางสู่การค้นพบอันมีคุณค่าไปด้วยกัน

เส้นทางศึกษานำร่อง ปากโขงปากมังกร

เส้นทางที่เชื่อมโยงพื้นที่​ที่ถูกส่งต่อความเจริญ​ในอดีตสู่การเปิดโอกาสในการพัฒนาในปัจจุบั​นเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของพื้นที่​ และเป็นหัวใจสำคัญของประเทศ​ในอนาคต​ทั้งทางด้านกายภาพ​ และทรัพยากรธรรมชาติ​ที่หลากหลาย​ กลุ่มคนที่ผสมผสานประเพณี​ ศาสนา วัฒนธรรม​เข้าด้วยกัน​ วิทยาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า​และเป็นเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง​ทางการค้าการลงทุนของประเทศ​ และอาเซียน

ผลิตภัณฑ์ภายในโครงการ

Book

สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรม เชื่อมโยงโลก และ Suvarnabhumi The Golden Land เป็นการศึกษา วิจัย และร้อยเรียงข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยและความรุ่งเรืองในอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ของดินแดนสุวรรณภูมิ โดยใช้หลักฐานทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่มีการศึกษาค้นพบที่ผ่านมา และข้อมูลใหม่ที่ค้นพบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในครั้งนี้โดยเฉพาะ เพื่อส่งต่อคุณค่าของดินแดนสุวรรณภูมิที่รู้จักในอดีตไปสู่การพัฒนาคุณค่าในอนาคต ทั้งนี้สำหรับท่านที่มีความสนใจหนังสือ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือได้ (หนังสือมีจำนวนจำกัด กรุณานำไปเผยแพร่เพื่อสาธารณกุศล หรือสามารถเปิดอ่านได้จากหนังสือออนไลน์บนหน้าระบบได้)

ออนไลน์

หนังสือเพื่อการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ “ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ” ที่มีบทบาทสำคัญ โดยใช้การศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีร่วมกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะชี้ให้เห็นรูปแบบการเคลื่อนผ่าน หลอมรวมสู่การสร้างบทบาทแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบของการนำคุณค่าจากอดีตไปสู่พัฒนาคุณค่าในอนาคต นอกจากนั้นได้ทำการสังเคราะห์คุณค่าของดินแดนสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อความรุ่งเรืองในมิติต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม และสามารถเห็นถึงความเชื่อมโยง ที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้จากหนังสือออนไลน์บนหน้าระบบได้อีกด้วย

ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

จิสด้า ผนึกกำลัง 10 หน่วยงาน ร่วมสร้างคุณค่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ

วันที่ 24/08/2020

เยี่ยมชมนิทรรศการ สุวรรณภูมิ ชี้ให้เห็นรอยอารยธรรมเมืองเก่า

วันที่ 29/07/2020

ร่วมกันค้นหาและเรียนรู้แผ่นดิน “สุวรรณภูมิ” ไปกับเว็บแอปพลิเคชันจาก Gistda

วันที่ 29/07/2020

โครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิเชื่อมโยงอาเซียน

วันที่ 10/07/2020

สำรวจอารยธรรมสุวรรณภูมิสู่ความร่วมมืออาเซียน

วันที่ 10/07/2020

เปิดหลักฐานมรดกอารยธรรมยุคสุวรรณภูมิหลายพันปีจากเทคโนโลยีแผนที่

วันที่ 10/07/2020

GISTDA เข้าร่วมประชุม​พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัย​กับการพัฒนา​เชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​”

วันที่ 11/03/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์: เชื่อมอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

วันที่ 26/11/2018

  • สทอภ. ได้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และพัฒนา Mobile application สำหรับแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงแผ่นดินสุวรรณภูมิจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต โดยการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและวัฒนธรรม มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เห็นแผนที่เส้นทาง และตำแหน่งที่มีความสำคัญในดินแดนสุวรรณภูมิในด้านต่างๆ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับ “สุวรรณภูมิ” อีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากหนังสือและเว็บไซต์ และผู้สนใจสามารถใช้ประโยชน์ Mobile application นี้ เพื่อสร้าง Value Legacy ของแต่ละพื้นที่ได้
  • แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile application) นี้ ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เพื่อเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บนแผ่นดินสุวรรณภูมิจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต บนสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งของอารยธรรมสุวรรณภูมิในรัศมี 2 กิโลเมตรรอบตัวผู้ใช้งานได้ สามารถสลับมุมมองของข้อมูลในรูปแบบแผนที่และลิสต์รายการได้ และสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลได้ทั้งรูปภาพ วีดีโอ และ ลิ้งก์เชื่อมโยงไปยังแหล่งที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
  • App store
  • Google play

บทความและสื่อประชาสัมพันธ์

เส้นทางสุวรรณภูมิ – อารยธรรมร่วมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30/07/2020

การดำเนินโครงการสุวรรณภูมิ – เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ คุณค่า 5 มิติ

วันที่ 29/07/2020

แนวคิดสุวรรณภูมิ – จากจุดเริ่มต้นในอดีต สู่จุดเริ่มต้นโครงการ

วันที่ 24/07/2020

สุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน

วันที่ 24/07/2020

กรอบแนวทางการผลักดันการโครงการจากสทอภ.

วันที่ 20/07/2020

ปักหมุดควานหาอารยธรรมแผ่นดินทอง ด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

วันที่ 24/03/2020

ที่นี่ คือ สุวรรณภูมิ

วันที่ 11/11/2019

เปิดหลักฐานมรดกอารยธรรมยุคสุวรรณภูมิหลายพันปีจากเทคโนโลยีแผนที่

วันที่ 30/05/2019