เปิดประสบการณ์การค้นพบแหล่งโบราณสถานสำคัญด้วยเทคโนโลยี LiDAR ในเส้นทางเมืองอู่ทอง

เข้าสำรวจเมืองโบราณอู่ทอง

ค้นพบดินแดน “สุวรรณภูมิ” ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก ด้วยเทคโนโลยีทางอวกาศและภูมิสารสนเทศ

โครงการสุวรรณภูมิ เกิดจากความต้องการในการเชื่อมโยงคุณค่าจากความรุ่นเรื่องในอดีตบนเส้นทางสุวรรณภูมิจากการศึกษาค้นคว้าผ่านหลักฐานที่ค้นพบด้วยการใช้เทคโนโลยีทางอวกาศและภูมิสารสนเทศในการศึกษา เพื่อนำมาเสนอพื้นที่ที่กล่าวอ้างอิงเกี่ยวกับ "สุวรรณภูมิ" ไปร่วมเดินทางสู่การค้นพบอันมีคุณค่าไปด้วยกัน

เส้นทางศึกษานำร่อง ปากโขงปากมังกร

เส้นทางที่เชื่อมโยงพื้นที่​ที่ถูกส่งต่อความเจริญ​ในอดีตสู่การเปิดโอกาสในการพัฒนาในปัจจุบั​นเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของพื้นที่​ และเป็นหัวใจสำคัญของประเทศ​ในอนาคต​ทั้งทางด้านกายภาพ​ และทรัพยากรธรรมชาติ​ที่หลากหลาย​ กลุ่มคนที่ผสมผสานประเพณี​ ศาสนา วัฒนธรรม​เข้าด้วยกัน​ วิทยาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า​และเป็นเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง​ทางการค้าการลงทุนของประเทศ​ และอาเซียน

Products within the project

Book

Suvarnbhumi

Suvarnabhumi : Terra Incognita and Suvarnabhumi : The Golden Land are research study descripted the data about the traces and glory of the past being continuous to the present. The geographic, historical and archaeological evidences both in the past and recent discovered by Thai and abroad experts have been used in the research. It has been done for passing the value of Suvarnabhumi flourished in the past to create the value that can be developing in the future. Those who are interested the books can fill out a form. (Due to Limitation of number of books, please distribute for charity. Books can also be read from online on the webpage.)

Online

"Suvarnabhumi civilization" is a book for education. It is very important as using historical and archeological study together with geo-informatics and space technology. It is able to indicate the movement model focusing on the creation of the role in the 21st century. The valuable model can be shown how to create the past value to develop the value in the future. In addition, the research has been synthesized the value of Suvarnabhumi into multi valuable dimensions, such as resources, economy and society. It also has been shown some light on the connectivity where still exists today. All informations can be read from online books on the webpage as well.

View all

News

จิสด้า ผนึกกำลัง 10 หน่วยงาน ร่วมสร้างคุณค่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ

Date 24/08/2020

เยี่ยมชมนิทรรศการ สุวรรณภูมิ ชี้ให้เห็นรอยอารยธรรมเมืองเก่า

Date 29/07/2020

ร่วมกันค้นหาและเรียนรู้แผ่นดิน “สุวรรณภูมิ” ไปกับเว็บแอปพลิเคชันจาก Gistda

Date 29/07/2020

โครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิเชื่อมโยงอาเซียน

Date 10/07/2020

สำรวจอารยธรรมสุวรรณภูมิสู่ความร่วมมืออาเซียน

Date 10/07/2020

เปิดหลักฐานมรดกอารยธรรมยุคสุวรรณภูมิหลายพันปีจากเทคโนโลยีแผนที่

Date 10/07/2020

GISTDA เข้าร่วมประชุม​พร้อมร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัย​กับการพัฒนา​เชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​”

Date 11/03/2020

Suvarnabhumi: Connecting the world by using Geo-Informatics Technology

Date 26/11/2018

  • GISTDA who has seen the need of developing a spatial data analysis system develops a mobile application for displaying spatial data to connect Suvarnabhumi from the past, to the present and the future. The application of space technology and geo-informatics together with archaeological and cultural evidence data have been used as a tool to visualize the route map pointing important positions in the Suvarnabhumi area in various fields. This tool will be a gateway to access various information related to "Suvarnabhumi". It is another choice from books and websites. Those who interested can use this mobile application to create value legacy in each area.
  • This mobile application is used to display a spatial information of Suvarnabhumi in order to connect economic, social and cultural dimension from the past to the present and to the future. It is functioned on mobile devices both the iOS and Android operating systems. The Suvarnabhumi location could be found in a radius of 2 kilometers around the user. It can be switched the view of the data in a form of maps and a list of contents. It also can be displayed information details as images, videos and links relating the relevant information.
  • App store
  • Google play

Article and Media

เส้นทางสุวรรณภูมิ – อารยธรรมร่วมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21

Date 30/07/2020

การดำเนินโครงการสุวรรณภูมิ – เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ คุณค่า 5 มิติ

Date 29/07/2020

แนวคิดสุวรรณภูมิ – จากจุดเริ่มต้นในอดีต สู่จุดเริ่มต้นโครงการ

Date 24/07/2020

Suvarnabhumi Terra of ASEAN Co-cultural Values

Date 24/07/2020

กรอบแนวทางการผลักดันการโครงการจากสทอภ.

Date 20/07/2020

ปักหมุดควานหาอารยธรรมแผ่นดินทอง ด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

Date 24/03/2020

ที่นี่ คือ สุวรรณภูมิ

Date 11/11/2019

(TH) The Evidence of Suvarnabhumi Legacy by using Space and Geo-Informatics Technology

Date 30/05/2019