ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

5 มิติแห่ง อารยธรรม “สุวรรณภูมิ” คุณค่ายิ่งใหญ่กว่าเชื่อมร้อยโลก

แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1363136