โครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิเชื่อมโยงอาเซียน


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ได้ทำการแพร่เผยผลสำเร็จของโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สร้างคุณค่าจากความเชื่อมโยงของอาณาจักรสุวรรณภูมิ สู่ปัจจุบันเพื่อใช้ศึกษา วิเคราะห์ และเชื่อมโยงด้านต่างๆ สู่ความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียน