ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าว3มิติ ย้อนรอย “ทำเลทอง” ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าว3มิติ ย้อนรอย “ทำเลทอง” ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

        จากแนวคิดที่ว่าคำบอกเล่าเป็นล้านคำ ยังไม่เท่ากับการได้เห็นภาพเพียงภาพเดียว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจิสด้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านแผนที่ จึงศึกษาและรวบรวมคุณค่า 5 มิติ ในดินแดนอารยธรรมสุวรรณภูมิ ให้ทุกคนเข้าไปศึกษาได้ง่ายๆจากดิจิตอลmap นำร่องที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมานับพันปี ติดตามจากรายงานคุณมาลินี วรรณทองครับ
Follow this link: https://www.youtube.com/watch?v=RXSHgqIac1s