ย้อนรอยอารยธรรมสุวรรณภูมิ ผ่าน 5 มิติ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ